Informacja
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych, zwraca się z prośba do wszystkich dorosłych mieszkańców Gminy Chocianów do wzięcia udziału w ankiecie diagnostycznej, stanowiącej punkt wyjścia do realizacji działań edykacyjnych w ramach projektu pt."Familijne Lowe" nr POWR.02.14.00 -00 -1008/19.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

https://forms.gle/uaadCrxFLwiv2dwX8