INFORMACJA W SPRAWIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW
W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

„500 PLUS”

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego „500 plus” na okres świadczeniowy 2021/2022 trwający

od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.
są przyjmowane:

 

od dnia 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną,

od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

 

Wniosek elektroniczny można złożyć za pośrednictwem:

- systemów teleinformatycznych banków,

- portalu informacyjno-usługowego: empatia.mpips.gov.pl

- platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue