Get Adobe Flash player

 

Informacja dotycząca warunków przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania

- COVID- 19

 

   Ośrodek Pomocy Społczenj w Chocianowie informuje, że z dniem 05 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu, z Funduszu Przeciwdziałania- COVID- 19. ( Osobom, które zostały dotknięte ekonomicznymi skutkami pandemii. )

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłate do czynszu przysługuje osobom spełniającym łącznie poniższe warunki:

1) są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych i najmowały albo podnajmowały lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,

2) zostanie im przyznany dodatek mieszkaniowy,

3) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w  2019 r. ( na podstawie rozliczenia PIT) ( osoby, które utraciły dochody z powodu panemii COVID-19 ),

4) nie przysługiwał im wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

- dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, zwanej dalej „adnotacją”. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

  • - warunek, o którym mowa w pkt 1, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.

   

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do dnia 31 marca 2021 r. 

w Dziale Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka Pomocy Społcznej w Chocianowie,

ul. Bolka I Świdnickiego 9-13, 59-140 Chocianów, poniedziałek, środa, czwartek, piątek

w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz 8.00-16.00.

 

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 , innych chorób zakaźnych, oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020. poz. 1842 z późn. zm. ) znowellizowana ustawą z dnia 10 grudnia 2020r o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa ( Dz. U. z 2021r. Poz. 11).

 

Teraz na stronie

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Najnowsze galerie

Znajdź na stronie