Get Adobe Flash player

Informacja dotycząca transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
Została uruchomiona przez Burmistrza Pana Tomasza Kulczyńskiego infolinia o numerze 606 345 203 , dedykowana osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. Celem jest umożliwienie osobom z ograniczoną mobilnością, nawiązania kontaktu w sprawie zorganizowania transportu na szczepienie, w sytuacji gdy nie mają one możliwości pojawienia się w punkcie szczepień we własnym zakresie.
Transport taki przeznaczony jest dla osób:
1) Posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
2) Mających trudności z dostępem do punktu szczepień ( np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu). 
Poniżej znajduje się treść deklaracji i oświadczenia, które należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem szczepienia.  
 

                                                                 Chocianów, dnia …..………...

 

Oświadczenie o potrzebie transportu na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień 

……………………………

Imię i nazwisko

……………………………

adres

……………………………..

Oświadczam, że nie mam możliwości dotarcia do punktu szczepień CDT Medicus w Chocianowie bez udziału transportu gminnego i spełniam jedno z poniższych kryteriów: 

1.Jestem osobą niepełnosprawną, posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie 05-R lub 10-N, albo odpowiednio I grupę w związku z w/w schorzeniami ( orzeczenie/decyzja do wglądu)* 

2.Jestem osobą starszą, mającą obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień najbliższego miejscu zamieszkania - nie mające możliwości dotarcia do punktu szczepień bez udziału transportu gminnego, a posiadające możliwość samodzielnego poruszania się po powierzchniach płaskich oraz wchodzenia i schodzenia po schodach, którym rodzina lub bliscy z przyczyn losowych nie mogą zapewnić pomocy w dotarciu do punktu szczepień.

………………………

Podpis osoby

*właściwe zaznaczyć  

 

                                                                          Chocianów, dnia ……..……………….

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie, niezbędnych w celu realizacji transportu do punktu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). 

……………………………..

Podpis osoby

 

 
 

Teraz na stronie

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Najnowsze galerie

Znajdź na stronie