Get Adobe Flash player

Baza teleadresową instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na ternie powiatu polkowickiego

 

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice tel. 530-591-739

- poradnictwo socjalne, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

- poradnictwo psychologiczne: tel. 694-793-265 lub osobiście ul. św. Sebastiana 1a

- poradnictwo dot. przemocy: tel. 76 729 92 24 lub 728-940-4522. Dom Interwencji Kryzysowej ul. Krótka 1-2/5, 59-140 Chocianów 

- schronienie dla 13 osob i rodzin w kryzysie w tym doświadczających przemocy w rodzinie (kontakt przez PCPR w    Polkowicach tel. 530-591-738 lub 728-940-452), całodobowo kontakt przez PCPR

 

 

3. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Pl. Kościelny 2 (p. II, sala nr 2),

     59-100 Polkowice, tel. 535-854-255

- poradnictwo psychologiczne: poniedziałek 16.00 - 19.00,

- neurologopeda: wtorek 14.00 - 16.00,

- poradnictwo prawne: wtorek 16.00 - 19.00

- doradca rodzinny: środa 16.00 - 19.00

- poradnictwo psychologiczne: co druga sobota 9.00 - 15.00

rejestracja telefoniczna do poradni poniedziałek - czwartek 8.00 - 13.00

 

 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Odrodzenia 31, 59-140 Chocianów

    tel. 76 8185 151

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30,  wtorek  8.00-16.00

 

 

5. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (przy M-GKRPA), ul. Głogowska 4,

    59-140 Chocianów

konsultacje i poradnictwo psychologiczne, rejestracja telefoniczna 663-333-817

 

 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Okrężna 85, Gaworzyce,

    tel. 76 831 62 67 

poradnictwo socjalne i wpsarcie, wszczynanie procedury NK: poniedziałek, środka, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00

 

 

7. Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień, ul. Okrężna 85, Gaworzyce (w dniach dyżurów tel. 76 8316267)

poradnictwo psychologiczne - poniedziałek 15.00-19.00

 

 

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zielona 3, 59-150 Grębocice,

    tel. 76 831 50 98

poradnictwo psychologiczne: co drugi czwartek 8.30-10.30

praca socjalna: poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piaek 7.30-14.00

poradnictwo prawne: co drugi czwartek 11.00-13.00

 

 

9. Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Kościelna 21, 59-1580 Grębocice

poradnictwo psychologiczne: poniedziałek 15.30-18.15 - wskazane wcześniejsze umówienia wizyty za pośrednictwem OPS lub ze specjalistą

 

 

10. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lipowa 2, 59-100 Polkowice,

       tel. 76 724 67 00

psychoterapeuta: poneidziałek 8.00-10.30, wtorek - czwartek 8.00-15.30, piątek 9.00-15.00,

radca prawny: informacja o poradach prawnych przez sekretariat 76 724-67-00,

poradnictwo soscjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: poniedziałek - piątek 7.30-15.30, 

psycholog: poniedziałek 8.00-10.30, wtorek - czwartek 8.00-15.30, piątek 9.00-15.00,

poradnictwo psychologiczne i psychoterapeutyczne ustalanie terminów wizyt poniedziałek 8.00-9.00 pod nr tel. 76 724 95 21

 

 

11. Punkt Pomocy Psychologicznej dla Osób i Rodzin z Problemami Alkoholowymi i Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Lipowa 1, 59-100 Polkowice, tel. 76 724 67 23

czwartek 16.30-17.30 rozmowy indyuwidualne

czwartek 17.30-20.00 zajęcia grupowe

 

 

12. Punkt Porad Społeczno-Prawnych dla Ofiar Przemocy ul. B. Kominka 7, 59-101 Polkowice tel. 76 746 08 63

poradnictwo prawne, wsparcie, pomoc w uzyskaniu świadczeń, czwartek: 12.00-16.00.

 

 

13. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śląskich 7,

      59-170 Przemków, tel. 76 831 92 00

poradncitwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: poniedziałek - piątek 7.00-15.00.

 

 

14. Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (przy MGKRPA) ul. Powstańców Śląskich 7, 59-170 Przemków, tel. 76 831 91 40

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przmeocy w Rodzinie środa 15.00-19.00

psycholog - indywidualnie 15.00 - 17.00, grupy 17.00 - 19.00,

terapeuta - indywidualnie 17.00 - 18.00, grupy 15.00 - 17.00,

pedagog resocjalizacji - indywidualnie 15.00 - 18.00.

 

 

15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Przemysłowa 7a,

      59-160 Radwanice, tel. 76 831 13 68

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 7.30-15.30, środka 8.00-16.00.

 

 

16. Punkt Konsultacyjny przy GKRPA, ul. Szkolna 5, 59-160 Radwanice

terapia, edukacja w zakresie przemocy, praca nad radzeniem sobie z sytuacjami kryzysowymi: środka 14.00 - 18.00 oraz poniedziałek 17.00 - 20.00, możliwość umówienia wizyt za pośrednictwem GOPS Radwanice tel. 76 831 13 68

 

 

 

Teraz na stronie

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Najnowsze galerie

Znajdź na stronie