Podstawy prawne powołania i działania Zespołu interdyscyplinarnego   w Gminie Chocianów

W trosce o osoby doświdczające przemocy domowej i ich rodziny - Uchwalą nr.XIV.115.2011 z dnia: 23.11.2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz Zarządzeniem NR.16.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego - powołano Zespół interdyscyplinarny.

 
(kliknij, aby powiększyć)