Oficjalna Strona OPS Chocianów
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

BON ENERGETYCZNY WEJDZIE W ŻYCIE

Prezydent RP podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ustawa reguluje kwestie związane z cenami energii w drugiej połowie 2024 r. Ustawa przewiduje przedłużenie obowiązywania ceny maksymalnej za energię elektryczną w drugiej połowie 2024 r. Cena zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh bez względu na zużycie.

W drugiej połowie 2024 r. zostanie utrzymana dotychczasowa cena maksymalna na poziomie 693 zł/MWh dla: instytucji samorządowych, podmiotów użyteczności publicznej, np. szkół, żłobków, szpitali oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Ustawa wprowadza nowe świadczenie pieniężne – Bon energetyczny. Wsparcie przeznaczone będzie dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przy wypłacie bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Podpisana 7 czerwca 2024 r. ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego reguluje kwestie związane z cenami energii w drugiej połowie 2024 r. Celem ustawy jest wsparcie odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego.

Bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym, przeznaczonym dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe; do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
  • 400 zł dla 2-3 osobowych,
  • 500 zł dla 4-5 osobowych,
  • 600 zł dla 6 osobowych i większych.

Dodatkowo, gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania (około 5% gospodarstw) otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1200 zł). Ta szczególna pomoc wynika z tego, że gospodarstwa, gdzie wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, mają najwyższe rachunki.

Propozycje Ministerstwa Klimatu i Środowiska przyjęte

Na drugą połowę 2024 r. przedłużone zostanie obowiązywanie dla gospodarstw domowych ceny maksymalnej za energię elektryczną. Cena zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh bez względu na zużycie. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wykonujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej (np. żłobki, szpitale, domy pomocy społecznej), ceny w II połowie 2024 r. pozostaną na tym samym poziomie (693 zł/MWh). Taka sama cena maksymalna 693 zł/MWh będzie obowiązywała dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Add Comment