Oficjalna Strona OPS Chocianów
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do programu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej,czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

W związku z powyższym OPS w Chocianowie informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiegsparcia w ramach programu.

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 21.10.2021 r. do OPS, ul. Odrodzenia 31, 59-141 Chocianów tel. 76 8185 151, e-mail: sekretariat@opschocianow.pl.

Add Comment