Oficjalna Strona OPS Chocianów
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

SKŁADANIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

SKŁADANIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Od 2 sierpnia 2021 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie przy ul. Bolka I Świdnickiego 9-13, będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie papierowej.

 

Od 1 lipca 2021 r. wnioski można również składać drogą elektroniczną – za pomocą następujących kanałów:

– Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);

– Portalu informacyjno – usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia  (empatia.mrpips.gov.pl);

– Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);

– bankowość elektroniczna.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • – do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października,
  • – w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku,
  • – w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku,
  • – w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
  • – w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • – do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
  • – od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
  • – w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W okresie zasiłkowym 2021/2022 obowiązują dochody uzyskane w 2020 roku.

 

WAŻNE: W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego proszę mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2020 roku: wszystkie PIT-y 11 od pracodawców, z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2020 rok, świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło otrzymane w 2020 lub 2021 roku.    W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2020 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód uzyskano, z wyszczególnieniem: dochód brutto, składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne, podatek, dochód netto. W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci wyrok sądu o rozwodzie, separacji, wyrok o zasądzonych alimentach oraz w przypadku postępowania egzekucyjnego zaświadczenie od komornika o wysokości alimentów za 2020 rok. W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: aktualny zupełny akt urodzenia dziecka.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących świadczeń udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie tel. 76 845 65 97.

Add Comment