Oficjalna Strona OPS Chocianów
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Review
Criteria 1
4.8
Criteria 2
4.5
W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki…
4.7
Criteria 1
0.1
Criteria 2
0.1
Summary rating from 6 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
0.1

Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do programu

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie prosi o kontakt osoby spełniające kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Celem Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej jest formą ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • – dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • – osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
  •  

Do zadań asystenta należeć będzie udzielenie pomocy m.in:

  1. w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne / rozrywkowe / społeczne / sportowe),
  2. w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  3. w załatwianiu spraw urzędowych,
  4. w nawiązywaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  5. w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  6. w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzani ich do/z placówki oświatowej).

W ramach Programu będą pokrywane koszty związane z realizacją usług asystenta, niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku związanego z realizacją usług asystenta, zarówno w ramach niniejszego Programu, jak i w ramach innych programów czy projektów.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach Programu. Informacje te można przekazać w terminie do 21 października 2021 r. do siedziby OPS, telefonicznie pod numerem 76 8185 151 lub na e-mail sekretariat@opschocianow.pl

Add Comment