Oficjalna Strona OPS Chocianów
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

Wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów❗

O wsparcie ubiegać się mogą osoby pełnoletnie 👨🏻‍🦽 z niepełnosprawnościami (od ukończenia 1️⃣8️⃣ roku życia). Świadczenie 💰 przysługuje bez względu na dochody, a także niezależnie od innych form wsparcia. Wniosek o wydanie takiej 📄 decyzji należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania 👩🏻‍🦼 o niepełnosprawności. Przyjmowaniem wniosków 📑 o świadczenie wspierające, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą 💸 tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Add Comment