Oficjalna Strona OPS Chocianów
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Świętujemy pierwszy rok Klubu Senior+

W środę, 17 kwietnia 2024 roku minął rok, odkąd prężnie działa nasz Klub Senior+. W tym czasie działo się naprawdę wiele. Zgrana grupa seniorek w wieku powyżej 60 lat, przez ostatnie 12 miesięcy brała udział w wielu warsztatach, terapiach, wydarzeniach lokalnych i charytatywnych.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Tomaszowi Kulczyńskiemu za podjęcie inicjatywy budowy Klubu Seniora w Gminie Chocianów. Dzięki tej decyzji przez ostatni rok stworzyliśmy wspaniałą, zgraną drużynę, która naprawdę dobrze się bawiła, uczyła i pomagała. A teraz? Czas na więcej! Więcej Wyzwań, Wrażeń i Wzruszeń.

KLUB SENIOR+ W CHOCIANOWIE

Zasadniczym celem niniejszego zadania publicznego było objęcie wsparciem 11 seniorów, czyli nieaktywnych zawodowo osób powyżej 60 roku życia z Gminy Chocianów, i zapewnienie im możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego oraz motywowanie do działań na rzecz środowiska lokalnego, a także działań wolontariatu na rzecz innych. Zadanie zostało zrealizowane poprzez udział seniorów w zajęciach w Klubie Senior+, których celem było:
a) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, tym samym zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych,
b) pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej,
c) aktywizację osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia,
d) pomaganie osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego,
e) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich,
f) poprawa jakości życia seniorów.

Pośrednim i trwałym rezultatem projektu było wdrożenie nowej usługi społecznej, jaką jest Klub Senior+ dla seniorów/seniorek w środowisku lokalnym zamieszkałych na terenie Gminy Chocianów. Realizacja niniejszego zadania publicznego zaowocowała upowszechnieniem i zwiększeniem dostępności do usługi dla seniorów/seniorek. Wzrosła świadomość społeczna na temat znaczenia tej formy wsparcia w procesie aktywizacji społecznej tej grupy osób oraz utrwaliło się przekonanie, że dzięki jej zastosowaniu bardziej efektywne i skuteczne stało się korzystanie z różnych form wsparcia i aktywizacji.

W ramach realizacji usługi wsparciem objęto 11 osób – seniorów, mieszkańców Gminy Chocianów, które ukończyły 60 r.ż., nieaktywnych zawodowo, które wyraziły wolę pobytu w Klubie Senior+ poprzez złożenie Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie deklaracji uczestnictwa w Klubie. Oferta zajęć została dostosowana do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia uczestników, przyczyniając się do integracji osób starszych, tym samym zwiększając zaangażowanie seniorów w życie społeczności lokalnej, min.: warsztaty rękodzieła (string art., wiklina papierowa, diamond painting, artystyczne malowanie kamieni, zajęcia z gliną samoutwardzalną, warsztaty florystyczne, decoupage, warsztaty z tworzenia i wypalania ceramiki, makrama, las w słoiku), terapia ruchem (zajęcia w terenie, fizjoterapia-zdrowy kręgosłup, zajęcia z instruktorem na siłowni, Koncepcja Hallwicka – zajęcia na basenie, nordic walking), budowanie grupy wsparcia seniora, warsztaty edukacyjne (zajęcia z dietetykiem, spotkanie z pisarzem, warsztaty pierwszej pomocy, samoobrona kobiet, spotkanie z mecenasem prawa, spotkanie z policją, cyberbezpieczeństwo, kontrola badania słuchu, odżywianie zewnętrzne – pielęgnacja twarzy, lekcja historii – “O sybirakach”, poznanie sztuki wypalania kawy), udział w życiu lokalnej społeczności (Dni Jagody 2023, sprzątanie ziemi, wycieczka rowerowa, “Listopad miesiącem pamięci” – akcja sprzątania grobów sybiraków), warsztaty integracyjne (bingo, gry stolikowe, łamigłówki umysłowe, warsztaty kulinarne, integracja międzyklubowa, ogniska, Andrzejki, Wigilia), warsztaty wyjazdowe (turniej gry w bingo, ceramika), warsztaty międzypokoleniowe (ekowarsztaty wakacyjne dla dzieci, udział w warsztatach balistycznych i barmańskich z uczniami z zespołu szkół), udział w akcjach charytatywnych (cykliczne przekazywanie prac rękodzieła seniorów na licytacje, przeprowadzenie akcji charytatywnej „Skrzaty za wpłaty” na rzecz mieszkańca Chocianowa).

Add Comment